Jakubowski Stanisław - Bogowie słowian.

Jakubowski Stanisław - Bogowie słowian. Bogowie Słowian - The Gods of the Slavs - Le Dieux des Slaves Pięknie wydane, zabytkowe opracowanie w trzech językach (po polsku, angielsku oraz francusku) mitologii słowiańskiej. Zawiera 21 rycin.

Druk niniejszy wykonano w drukarni "Powściągliwość i Praca" w Krakowie pod kierownictwem Franciszka Szula. Wytłoczono 3,000 egzemplarzy na bezdrzewnym papierze, każdy egzemplarz zawiera 132 drzeworytów, tłoczonych z oryginalnych klocków drzeworytowych, wszystkie egzemplarze nakładu zostały podpisane przez autora, odbito również 15 egzemplarzy na japońskim papierze "Nagaban Soih" i ponumerowano w maszynie liczbami od 1 do 15. Wszystkie drzeworyty w egzemplarzach od 1 do 5 tłoczył własnoręcznie sam autor.

Download: Jakubowski Stanisław - Bogowie słowian.